Sopocki Festiwal Finansowy

Sopot, 3-7 czerwca 2017

Sopocki Festiwal Finansowy

To cykl różnorodnych wydarzeń edukacyjnych i informacyjnych o tematyce finansowej skierowanych do mieszkańców i gości Sopotu. Festiwal składa się z czterech modułów:

- konkursu filmowego pt. „„Jak będziemy płacić w roku 2030” skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Sopocie. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy i zainteresowanie młodzieży przyszłością finansów osobistych, pobudzenie kreatywności, rozwój talentów artystycznych i umiejętności multimedialnych, a także pracy zespołowej. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane uczestnikom Europejskiego Kongresu Finansowego, podczas którego zwycięzcom konkursu wręczone zostaną atrakcyjne nagrody.

- cyku warsztatów i wykładów dla seniorów w Sopotece – tematy i problemy zostały dobrane we współpracy z seniorami: od elektronicznej bankowości, kwestii konsumenckich, bezpieczeństwa finansowego, prawa spadkowego po rezerwowanie i płacenie on-line za wycieczki zagraniczne.

- cyklu spotkań i pokazów przy specjalnie przygotowanym namiocie wystawionym na Placu Przyjaciół Sopotu – tematyka: bezpieczeństwo naszych pieniędzy, sprawy konsumenckie, ciekawostki ze świata finansów, budżet miasta, elektromobilność (pokazy samochodów elektrycznych) i energooszczędność.

- otwartych dla mieszkańców i gości Sopotu debat i dyskusji w Państwowej Galerii Sztuki w trakcie Europejskiego Kongresu Finansowego – prelegentami będą najciekawsi uczestnicy EKF.

Uwaga! Nabór do udziału w konkursie został zakończony

Uwaga! Nabór do udziału w konkursie został zakończony

konkurs dla młodzieży

„JAK BĘDZIEMY PŁACIĆ W ROKU 2030” 

Uczestnikami konkursu mogą być 2-osobowe zespoły uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Sopocie. Zadaniem uczestników jest przygotowanie krótkiego, maksymalnie 2 minutowego filmu o tym, jak w 2030 r. będziemy płacili, czyli jakimi środkami/narzędziami/sposobami płatniczymi będziemy się posługiwali. Partnerem konkursu jest Visa. 

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla autorów najlepszych prac:
- za zajęcie pierwszego miejsca, po jednym smartfonie dla każdego z 2 autorów nagrodzonej pracy, o wartości około 2600 zł brutto każdy;
- za zajęcie drugiego miejsca, po jednym tablecie dla każdego z 2 autorów nagrodzonej pracy, o wartości około 670 zł brutto każdy. 

Prace należy dostarczyć do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Sopotu w terminie do 22.05.2017 do godziny 12.00 wraz z Kartą zgłoszenia pracy oraz Formularzem zgłoszenia uczestników konkursu (do pobrania poniżej).

Galeria zdjęć

 • Festiwal Finansowy 2016

  festiwal finansowy
 • Festiwal Finansowy 2016

  festiwal finansowy
 • Festiwal Finansowy 2016

  festiwal finansowy
 • Festiwal Finansowy 2016

  festiwal finansowy
 • Festiwal Finansowy 2016

  festiwal finansowy

Partnerzy Sopockiego Festiwalu Finansowego

Partnerzy Medialni

Skontaktuj się z nami

Dyrektor Sopockiego Festiwalu Finansowego

Marcin Nowicki

marcin@festiwalfinansowy.pl

Adres

Centrum Myśli Strategicznych
ul. Powstańców Warszawy 19
81-718 Sopot 

Telefon

+48 58 524 49 01  

Email

marcin@festiwalfinansowy.pl